Tlumočení, překlad, průvodcování


Prohlídky Prahy – česky, německy, anglicky

Chcete navštívit naše hlavní město a dozvědět se něco více než jen poučky ze školy?

Očekáváte návštěvu ze zahraničí a netroufáte si jí Prahu sami představit?

Nabízím dlouholeté zkušenosti jako průvodkyně, výborné jazykové vybavení a detailní znalost Prahy. Kontakt zde

Oblíbené prohlídky

  • Královská cesta

Vydejte se po stopách korunovačních průvodů českých králů. Prohlídka nejslavnějších památek jako jsou Obecní dům, Prašná brána, Staroměstské náměstí, orloj, Karlův most, Malá Strana a chrám sv. Víta na Pražském hradě.

  • Pražský hrad a Hradčany

Poznejte se mnou sídlo českých králů a prezidentů. Součástí prohlídky je také tzv. Malý okruh (chrám sv. Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička – cena vstupenky do objektů: 250 Kč).

  • Židovské město

Objevte slavnou židovskou historii Prahy, poznejte židovské tradice a zvyky v synagogách pražského Josefova. Součástí prohlídky je také vstup do Židovského muzea (Starý židovský hřbitov, Pinkasova synagoga, Maiselova synagoga, Klausová synagoga, Španělská synagoga a Obřadní síň – cena vstupenky do objektů: 300 Kč).

  • podle přání také specializované prohlídky: Prahou Franze Kafky, Mozartova Praha, Praha komunistická…