Tlumočení, překlad, výuka


Soudní překlady

Jiné názvy pro soudní překlad - ověřený překlad, úřední překlad, překlad s razítkem.

Co je to soudní překlad?

Jedná se o překlad úředního dokumentu, který provede překladatel vedený v evidenci soudu, tj. „s razítkem“. Jeho překlad má právní účinnost stejně jako originál.

Kontakt pro soudní překlad dokumentů z/do němčiny  zde 

Co potřebujete na soudní překlad?

  • originál dokumentu, který překladatel sváže s překladem
  • nebo ověřenou kopii dokumentu, pokud si chcete originál ponechat. Kopii lze nechat ověřit u notáře nebo na poštách a jiných stanovištích Czech-Pointu
  • nejjednodušší je originál/kopii ofotit a poslat jako scan e-mailem. Pak už stačí jen přijít s originálem/kopií a já vám je na počkání svážu s překladem.
  • pokud nemáte možnost se fyzicky dostavit, lze vše poslat poštou

Na jaké dokumenty se vyžaduje soudní překlad?

  • rodné listy, oddací listy, úmrtní listy
  • výpisy z obchodního, trestního rejstříku
  • vysvědčení, diplomy
  • smlouvy
  • výpisy z účtu aj.