Tlumočení, překlad, výuka


Dobrý řečník

 

Především u simultánního tlumočení je základním předpokladem úspěchu dobrý řečník, který nejlépe mluví spatra, pomalu, jasně a používá krátké věty.

Pohromou je naopak přednášející, jenž rychlostí blesku přečte předem připravený text plný čísel a odborných pojmů a přitom nesrozumitelně mumlá.

Názorný návod jak být dobrým řečníkem najdete v angličtině zde.