Tlumočení, překlad, výuka


Druhy tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Chystáte se na obchodní jednání se strategickým partnerem v němčině a chcete všemu perfektně rozumět?

Zavádíte ve firmě nový software a v projektovém týmu musíte zajistit plynulou komunikaci v němčině a češtině?

Plánujete praktické školení zaměstnanců a školitel mluví německy?

V těchto případech potřebujete tzv. nízkou konsekutivu, kdy řečník pronese několik vět, odmlčí se a tlumočník je převede do druhého jazyka.

Připravujete zahájení kulturní akce nebo veřejné vystoupení význačných hostů v německém jazyce?

Chcete, aby Vaši zaměstnanci správně porozuměli odbornému semináři v německém jazyce a zároveň měli čas si dělat poznámky?

Zde je namístě tzv. vysoká konsekutiva. Řečník rozdělí promluvu na delší celky (ca. 3-5 min.), při nichž si tlumočník dělá poznámky a v následující přestávce řečené přetlumočí posluchačům.

Simultánní tlumočení

Připravujete konferenci nebo seminář a pozvali jste české i německé řečníky?

Nejlepším řešením je zde zajistit tlumočnickou kabinu s odpovídající technikou, tlumočník bude v kabině slova řečníka simultánně, tj. bez pauzy, tlumočit do sluchátek posluchačům.

Zúčastní se vašeho jednání/semináře pouze jeden nebo dva účastníci, kteří nerozumí jednacímu jazyku?

Zde můžete využít tzv. šeptaného tlumočení neboli šušotáže. Tlumočník si sedne hned vedle těchto účastníků a bude jim řečené šeptem simultánně tlumočit.

Soudní tlumočení

Potřebujete tlumočení do němčiny u svatebního obřadu?

Čeká vás jednání v němčině s orgány činnými v trestním řízení?

Při mnoha úředních úkonech vyžadují státní úřady a soudy tlumočení od registrované soudního tlumočníka (podobně jako u překladu úředních dokumentů – viz zde), tlumočení je zde podobné jako u tzv. nízké konsekutivy.