Tlumočení, překlad, výuka


Jak objednávat tlumočení

Podklady

Po dvacetileté praxi v oblasti tiskařských strojů jsou pro vás pojmy jako boční náložka nebo nárůst tiskového bodu zcela samozřejmé. Ne tak ovšem pro 99,9 % české populace včetně tlumočnice, která musí znát i jejich německé ekvivalenty! 

Čím více podkladů a informací o jednání, školení nebo přednášce bude tlumočník mít, tím lépe se může na podobné chytáky připravit.

Střídání tlumočníků

Simultánní tlumočení je psychicky i fyzicky velmi náročná činnost, proto se musí tlumočníci po ca. 15 až 20 minutách střídat. Na akce se simultánním tlumočením proto zajistěte vždy 2 tlumočníky.

Tlumočnická technika

Zdárný průběh tlumočené konference závisí také na kvalitní technice, tj. kabině, mikrofonech, sluchátkách a profesionálním zvukaři.

Při šeptaném tlumočení toto vybavení sice nepotřebujete, pamatujte ovšem na to, že hlas tlumočníka může některé účastníky rušit.